Odd Småge AS

Gangveg Falkhytten – Rød

Odd Småge AS er i gang med gang og sykkelveg Falkhytten – Rød for Aukra kommune.
Jobben består i utskifting og sannering 4,3 km 225 med mer eternittledning, overvannssystem og 4km gang og sykkelveg samt 500meter omlegging av Fylkesveg.
Kontrakten har en verdi på i overkant av 25 millioner eks mva og er planlagt ferdigstilt til juni 2015

Gangveg Falkhytten-Rød 1 (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>