Odd Småge AS

Politikk og mål


Kvalitetspolitikk
Vi har uttrykt vår kvalitetspolitikk på følgende måte:

Vi leverer anleggstjenester til det norske markedet og vi har forpliktet oss til kontinuerlig kvalitetsforbedring for å oppfylle våre kunders krav og forventninger til våre leveranser.

Kvalitetsmål

» Alle leveranser skal gjøres riktig første gang, for å unngå merkostnader ved gjentatt arbeid (reklamasjon) Måles ved avvik.

 

Kvalitetsaspekter
Vi har identifisert og vurdert følgende kvalitetsaspekter

Dette er forhold som påvirker leveranser til kunder på en negativ måte, og som bidrar til at vi ikke oppfyller våre fastsatte kvalitetsmål og kvalitetspolitikk

Fakturering, oppføling, purring, inkassoarbeid
Reklamasjonsarbeid, behandling av kundeklager
Avvik og avviksbehandling
Endringer, varsling og behandling av endringer
Gjennomføring av kontraktsarbeider, avtalte arbeider

Miljøpolitikk

Vi har uttrykt vår miljøpolitikk på følgende måte:

Vi skal tilfredsstille lov, forskrift og kundekrav til det ytre miljø på en slik måte at vi bidrar til et bedre miljø – samtidig som det styrker vår konkurranseevne. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.

Miljømål

» Øke kildesorteringen og redusere mengden av årlig restavfall med 10% i løpet av 2 år

2-3• High risk arrhythmias viagra pill.

.

» Redusere drivstofforbruket på alle biler i virksomheten med 10 % i løpet av 2 år.

» Redusere tomgangskjøring på maskiner
.

Miljøaspekter
Vi har identifisert og vurdert følgende miljøaspekter. Dette er forhold som påvirker vår miljøprestasjon på en negativ måte, og som bidrar til at vi ikke oppfyller våre fastsatte miljømål og miljøpolitikk.

Utslipp til vann, jord og luft
Utslipp av; eksos, oljer, kjemikalier, spillvann, ulike typer avfall
Støy
Støv
Natur og terrenginngrep