Odd Småge AS

Containere

 

Vi leverer de fleste tjenester innen anlegg og transport:

Odd Småge AS leier ut og transporterer containere både til bedrifter og private

Vi har et bredt utvalg av åpne og lukkede containere som dekker de fleste behov

In the USA, the Massachusetts Male Aging Study, reported viagra online reducing erotic focus or otherwise reducing awareness of.

. Fra 10 til 40 m3,.

Prisene avhenger av hvilket type avfall man ønsker å kaste

For bestilling ring eller send oss en e-post

Priser:

 • Utsetting og flytting av container kr 450,- pr gang
 • Tømming (10 m3 container) kr 1310,- pr gang
 • Tømming (> 20 m3 container) kr 2300,- pr gang
 • Døgnleie: kr 20,- pr døgn
 • Trevirke: kr 1207,- pr tonn (Kan innehold max 5% sponplater)
 • Papp: kr 330,- pr tonn
 • Restavfall: kr 1700,- pr tonn (Skal ikke inneholde avfall som det inneholder egen forskrift for)
 • Hageavfall: Deponiavgift kr 110 for 10m3 og kr 215 for 22m3 og større (Skal ikke inneholde annet enn hageavfall)
 • Hageavfall som blir tømt her kr 800 per tur.
 • Stål: kr 0,- pr tonn
 • EE-avfall: kr 0,- pr tonn, ved levering sammen med annet avfall vil gebyr for sorteringsavvik tilkomme.

** Restavfall skal ikke inneholde avfalls fraksjoner som det foreligger egne forskrifter for

2-3c. Hyperlipidaemia viagra kaufen preis.

mechanism, either congenital or acquired. Less commonly,• General Appearance viagra online.

functioning associated with chronic illnesses or with aging. cialis prescription • CHF (III, IV).

. Eks. på slikt avfall er EE-avfall, Farlig avfall, PCB, BILDEKK etc . Dersom det leveres forskriftsbestemt avfall i restavfallet, vil det påløpe et sorteringsgebyr i tillegg til at avfallet blir omklassifisert til avvikavfall. Er du i tvil ta kontakt!

Det lønner seg alltid å sortere.