Odd Småge AS

Containere

 

container

Vi leverer de fleste tjenester innen anlegg og transport:

Odd Småge AS leier ut og transporterer containere både til bedrifter og private

Vi har et bredt utvalg av åpne og lukkede containere som dekker de fleste behov. Fra 10 til 40 m3,.

Prisene avhenger av hvilket type avfall man ønsker å kaste

For bestilling ring eller send oss en e-post

Priser:

  • Utsetting og flytting av container kr 420,- pr gang
  • Tømming (10 m3 container) kr 1207,- pr gang
  • Tømming (> 20 m3 container) kr 2100,- pr gang
  • Døgnleie: kr 16,- pr døgn
  • Trevirke: kr 1207,- pr tonn (Kan innehold max 5% sponplater)
  • Papp: kr 315,- pr tonn
  • Restavfall: kr 1680,- pr tonn (Skal ikke inneholde avfall som det inneholder egen forskrift for)
  • Hageavfall: Deponiavgift kr 105 for 10m3 og kr 210 for 22m3 og større (Skal ikke inneholde annet enn hageavfall)
  • Stål: kr 0,- pr tonn
  • EE-avfall: kr 0,- pr tonn, ved levering sammen med annet avfall vil gebyr for sorteringsavvik tilkomme

** Restavfall skal ikke inneholde avfallsfraksjoner som det foreligger egne forskrifter for. Eks på slikt avfall er EE-avfall, Farlig avfall, PCB, BILDEKK etc Dersom det leveres forskriftsbestemt avfall i restavfallet, vil det påløpe et sorteringsgebyr i tillegg til at avfallet blir omklassifisert til avviksavfall. Er du i tvil ta kontakt!

Det lønner seg alltid å sortere..