Odd Småge AS

Referanser


Aukra Kommune

Vi har vært heldige å kunne ha Aukra Kommune som en va våre vikgtigste oppdragsgivere gjennom mange år

maintain your erection to completion of little blue pill climax when you have sex together?”.

.

 • Sandvollyballbane – 2008
 • Nerbøberg boligfelt – 2008
 • Aukrasanden boligfelt – 2008
 • Ballbinge, Aukrahallen – 2006
 • Ballbinge, Julsundet skole – 2006
 • Coop-tomt med veier – 2005-2006
 • Nyland Industriområde – 2005
 • Julsundet skole, utviding trinn 1, 2 og 3 – 2004/2007
 • Aukrasanden, gang- og sykkelvei og fortau – 2000-2003
 • Nytt dagsenter med veier, parkering, fortau  med rabatter av kantstein 2010
 • Gangvei Sporsheim – Riksfjord 2007-2008
 • Nautneset Industriområde 2007 – 2008
 • Nye Riksfjord Skole, Grunnarbeid – 2011

Ormen Lange Nyhamna

Aker Kværner

 • Vaktmestertjenester 2005 – 2007
 • Grunnarbeider 2005 – 2007
 • Rørlegging påsite 2005 – 2007
 • Avsluttende Civilarbeider inkl. betongarbeid på MIC anlegg 2005 – 2007

AS Norske Shell

 • Fasilitetesanlegg 2007 –
 • Kontor/adm.bygg/lager, ombygging , maling – 2007 –
 • Malingsarbeid, vegger , tak, industrigulv 2007 –
 • Grunnarbeid for bolighus 2007 –
 • Vedlikehold av grøntområder ute/inne  2007 –
 • Vintervedlikehold, veivedlikehold , feiing og spyling 2007 –

Skanska Norge

 • Rørlegging på site og camp 2004 – 2007
 • Områdesikring  2004 – 2007
 • Beplantning/grønntområder inne på site 2004 – 2007
 • Grunnarbeider 2004 – 2007
 • Malingsarbeider, vegger, tak, industrigulv 2004 – 2007
 • All ekstern masseleveranse 2004 –
 • Ny vannpost i Sæterelva 2004 –

Reinertsen

 • Gasskraftverk områdesikring 2008 –
 • Grunnarbeid gasskraftverk  2005 – 2007
 • Gasskraftverk: Tomtearbeid 2007 – 2008 ( Søbstad)
 • Avsluttende Civil-arbeid inkl betongarbeid på MEG-Kondensat anlegg  2005-2007 (Aibel)
 • Vaktmestertjenester 2004 – 2004 ( Hydro)
 • Ormen Lange Grunnarbeid  2004 – 2006 ( NCC )
 • Transport av brakkemoduler og kraning 2004 – ( Malthus)

Statens Vegvesen

 • Grøfterensk, utskifting av sitkkrenne i Røaelva  2002
 • Vintervedlikehold 1990 –

 

VARD Aukra

 • Kaianlegg 2004-2005
 • Utfylling  for kai 1998
 • Coop Gossen  – Grunnarbeid – 2006
 • Bunnpris Gossen  – Grunnarbeid – 2007
 • Coop Elnesvågen Grunnarbeid – 2008
 • Bunnpris Vatneeide – Grunnarbeiuder 2010
 • Europris Vatneeide – Grunnarbeider 2010

Mesta

 • Utskifting av stikkrenner 2009 – 2010
 • Rassikring  2011

Veolia

 • Mottak/Håndtering av alt betong og asfaltavfall fra Ormen Lange 2004 – 2007
 • All avfallstransport og oppstrømstransport under Ormen Lange 2004-
 • Avfallsmottak og håndtering 2004 –

Diverse kunder ..

 • Juvika Småbåthavn 2007 -2008 ( Sjøentreprenøren)
 • Utvidelse av småbåthavn 2008  ( Småge Småbåthavn)
 • Småbåthavn 2004 ( Gossen Feriesenter)
 • Høyspentsgrøft i Hoksneset 2004
 • Ballbinge  , Aurosen Skole 2003
 • Utvidelse Småbåthavn  2002 (Røssøyvågen Småbåtlag)
 • Utfylling av areal 200  ( Vikenco)
 • Gjerde barnehage -2011 (Midsund Kommune)